1969 - 1979

Nu ons 60-jarig bestaan voor de deur staat is het wel eens prettig terug te blikken op de voorbije tien jaar groepsleven van de 4.
Tien jaren waarin weer zeer veel gebeurd is met hoogten en laagten en vooral vele toffe momenten voor ieder die erbij was.

Vooreerst was er de viering van ons 50-jarig bestaan, dat zeker een groot sukses mag genoemd worden. Diegene dier erbij waren zullen het zich zeker nog wel herinneren. Het was voor de leiding enorm te Merksem hoeveel belangstelling er was. Dat ondervonden we ook door te talrijke opkomst en de vele brieven uit alle delen van het land en zelfs daarbuiten. Het doet deugd te merken dat de geest van de 4 toch bij haar leden bewaard blijft.

Na de viering moesten we afscheid nemen van Panda, die ons schitterend geleid had. De taak van groepsleidster werd overgenomen door Merel (Hilde Pelemans), na haar zetten Watomika (Martine Broeckhoven) en Chicky (Annie Corten) deze taak verder.

 Op het verbond gebeurde er rond de jaren 1970-1972 heel wat, VVKM en VVKS gingen hechter met elkaar samenwerken, wat in 1973 leidde tot één verbond VVKM_VVKS.

Ook in onze groep was de evolutie merkbaar. Er werden plannen gemaakt om voor onze jins (voorstam) een nieuwe gemengde groep op te richten, in samenwerking met de 24e St.-Frans scoutsgroep. Deze nieuwe groep, de 38e jingroep Leo, ging in september 1972 van start onder leiding van Watomika, die de 4 vertegenwoordigde. Na een werking van één jaar komen de jins dan in leiding in de 4. In september 1974 kwamen Bizon en Leeuwin (Luk en Fernanda Claes-Moors – beide oud-leden van de 24e St.-Frans en 38e Jingroep Leo) in groepsleiding om Chicky te assisteren.
Voortaan wordt onze groep door een ploeg geleid. 

Ondertussen begonnen de materiële problemen van de groep weer zwaar door te wegen. De huur van ons lokaal in de Minister Schollaertstraat moest iedere maand betaald worden en werd steeds duurder, en er moest dringend opnieuw kampmateriaal aangekocht worden.
Daarom gingen wij samen met Sinjoko opnieuw op zoek naar een ander lokaal. Hiervoor gingen we aankloppen bij het gemeentebestuur van Merksem, en ja we hadden heel veel geluk.
Juist op dat moment was het oud-politiebureel in de Terlindenhofstraat vrij gekomen. Schepen Erik De Groot zorgde ervoor dat het aan ons werd toegewezen, wat dan ook officieel gebeurde op de eerstvolgende zitting van het Schepencollege.
Hiervoor zijn wij het Gemeentebestuur zeer dankbaar, want door de gunstige ligging van onze nieuwe lokalen, (midden in het centrum van Merksem, aan de rand van een park en met eigen speelruimte) kreeg onze groep een nieuwe impuls en begon hij zeer vlug te groeien.

Toen we in december 1974 de sleutels kregen van ons nieuw lokaal, waren we met 90 leden. Op dit moment zijn we juist met het dubbel aantal nl. 180 leden.
Maar aan het nieuwe lokaal moest er wel heel wat gebeuren. De voorbouw moest een flinke opkuis en schilderbeurt hebben, om er het kabouter- en jinlokaal te kunnen inrichten.
Maar aan de achterste gebouwen en buiten was er veel meer werk. Het jonggidsenlokaal was gewoon een openafdak, het gidsenlokaal waren enkele garages en buiten geleek het op een autokerkhof. Maar met de hulp van ons ouderkomitée, de leiding, enkele vrienden en het gemeentebestuur werd er zeer hard gewerkt om van dit alles lokalen te maken. Nu kunnen we dan ook met trots zeggen dat alle takken een prachtig lokaal hebben.
Ook voor het kampmateriaal werd er de laatste jaren zeer hard gewerkt. Het kampmateriaal was zo goed als versleten, en het werd alsmaar moeilijker om voor de kampen aan tenten te geraken. Daarom werd er door Sinjoko beslist ervoor te zorgen dat de groep volledig met eigen materiaal op kamp kan gaan. En juist nu met ons 60-jarig bestaan hebben we ons streefdoel bereikt. De groep heeft nu voor 5 patrouilles materiaal, 5 patrouilletenten (+ 1 in bestelling), 6 shelters, een fouragetent en een speeltent van 5,5m x 16m, samen met een flinke voorraad sjorhout.
Voor de kabouters hebben we ook ons eigen materiaal en een grote eetshelter. Om al dit materiaal verder uit te bouwen en te onderhouden, hebben we sindsdien een materiaalploeg die prachtig werk levert.

De aankoop van al dit materiaal is voor het grootste deel te danken aan het jaarlijkse sukses van de vlaaienslag en het sinjokobal. Samen met ons ledental verdubbelde ook de verkoop van de vlaaien. Dit jaar werden er 2600 stuks verkocht.

Het is alleen dankzij de volledige inzet van Sinjoko, de ouders en de leden dat de vlaaienslag ieder jaar weer zo’n sukses wordt.

Ons nieuw lokaal bood ons de mogelijkheid om meer buitenaktiviteiten te doen rond ons lokaal. Dus was het voor ons de ideale gelegenheid om enkele open deur dagen te organiseren.

De eerste was op zaterdag 19 april 1975 “Joris Jin Joera’ met de officiële opening van het kabouterlokaal en de eerste steenlegging van het jonggidsenlokaal. Dan volgde er nog in 1976 “Joris en de draak”, met de officiële opening van het jogilokaal en in 1978 met de opening van het gidsenlokaal. Verder waren er nog een hele reeks van grote aktiviteiten die de moeite waren om mee te maken, nl. ons groepsfeest “gewoon buiten buitengewoon”, “blijdorpdag” voor alle kabouters vanGouw Antwerpen, “Zeerika” 3-daagse trektocht voor gidsen en verkenners naar Oostende met 3000 deelnemers, “Duo-dagen” voor jogi’s, “Insignekursussen” voor gidsen en verkenners op de Kluis.

De jaarlijkse weekenden voor de verschillende takken en het startweekend in augustus voor de leiding. “Inleidingkursussen” voor de leiding; en ieder jaar het laatste weekend van de vakantie de “Herfstontmoeting” op de Kluis in St.-Joris-Weert als start van het nieuwe gidsenjaar. En natuurlijk als hoogtepunt van onze jaarwerking de kampen, die o.a. doorgingen te Langdorp, Lichtaart, Comblain-Fairon, een trektocht door het Groot Hertogdom Luxemburg, Kasterlee, Vecpré, Molenbeersel, Opoeteren, Ruien Trois-Point, Achel, …

 Ook in de uitbouw van de aktiviteiten is er de laatste jaren een nieuwe wind gaan waaien, met een grote nadruk op zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid, mat o.a. het gidsenparlement en proevenwerking.

De vernieuwing is ook te zien aan ons uniform dat grondig is veranderd.

In 1977 kwam Squirrel (Kristjan Geens) de groepsleiding versterken.

Ook in het ouderkomitée Sinjoko weren er enkele veranderingen. In 1972 nam Norbert Dumon de taak van voorzitter over van Piet Broeckhoven. Norbert Dumon werd op zijn beurt opgevolgd door Marijn Van Bedaf die nog steeds voorzitter is.

Door omstandigheden kwam onze groep zonder aalmoezenier te staan. Gelukkig mochten we steeds beroep doen op de hulp van E.H. Wilfried Gonthier.

Wij houden eraan uit de naam van onze 180 leden iedereen te bedanken. Wij denken vooral aan onze leidsters en leden, het ouderkomitée, onze fantastische materiaalploeg, oud-leiding en oud-leden, het gemeentebestuur van Merksem, ouders, vrienden en sympathisanten, kortom iedereen die de 4 in zijn hart draagt.
Wij kunnen met trots terugblikken op 60 jaar padvinderij in Merksem en wij durven met vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Wij geven U allemaal een stevige linker en hopen dat wij U op onze aktiviteiten mogen begroeten.