1925 - 1930

Het was wel moeilijk voor een leidster van toen om haar programma samen te stellen. Handboeken bestonden niet in onze taal, weinig of geen richtlijnen van het centrale bestuur, om te zeggen geen kontact met andere gidsen- of scoutsgroepen.

In 1927 mogen twee Belgische gidsen deelnemen aan het gidsenkamp in Engeland. Merksem kreeg tot 2 x toe de kans. Het eerste jaar is het M.M. de Hasque en vervolgens ondergetekende.

Samen met een Waalse gids zijn wij te gast bij een Londense Gidsengroep, die op een prachtig domein in het mooie Surrey kampeert. Mensen! Was dit voor ons een openbaring! 10 dagen het echte vrije kampleven in tenten te mogen meemaken (wij hadden nl. nog nooit anders geslapen dan in een schuur of een klas of een dorpsparochiezaaltje). Eens terug, overvol van nieuwe ideeën, word ik op slag assistente van Oud Kapitein en kunnen wij samen met nog enkele wakkere seniors (VT’s van toen) ons werkprogramma voor de groep op punt stellen. De P.A.-namen van bloemen worden vervangen door kleine dierennamen.

Voor de kleintjes ontwerpt Oud Kapitein ’t idee van de Bijenkorf met gonzende bietjes en een koninginnebietje.

Wij vragen specialisten die ons het seinen, het splitsen, e.h.b.o. en het sjorren komen aanleren. Vanaf nu wordt er op kamp per patrouille gekookt. 

In 1929 distantiëren wij ons van het centrum te Brussel, ten eerste omdat wij toen ook als Vlamingen niets te zeggen hadden en omdat Jw. di Martinelli het donkerblauw uniform (naar Engels model) wilde invoeren.

Zeer Eerwaarde Heer Heymans wordt onze Hoofdaalmoezenier en wij vormen voortaan het Katholiek Vlaams Padvindsters Verbond met eigen vlag en kenteken.

Het blauwe uniform doet ons geweldig veel leden bijwinnen. Vooral de V.T. leeftijd spreekt het aan. Wij krijgen verschillende onderwijzeressen in onze rangen, ook verpleegsters, kantoorbedienden, winkeljuffrouwen, meisjes van atelier of technische scholen. Van ver buiten Merksem komen ze per fiets en ze zijn regelmatig ook, ondanks de grote afstanden. Van Merksem zelf behouden wij meer onze kabouters en gidsen en die groeien ook gestadig.